Villkor

Allmänna villkor för bredbandsrouter
Gällande från den 2022-03-01

1. Företagsinformation

Internet Bolaget Skandinavien (559090-3757), nedan kallat ”Säljaren”

Kontaktuppgifter:
Tel: 08-522 736 61
Mail: info@internetbolaget.nu

2. Priser

Alla priser anges i svenska kronor och innehåller mervärdesskatt och övriga avgifter. Fakturering sker månadsvis.

3. Frakt/leveranstider

Vanligtvis kommer varan skickas från oss senast 5 arbetsdagar efter att ordern mottagits. Om varorna inte finns i lager kan leveranstiden ändras. Information kommer att skickas ut när preliminär leverans planeras.
Vi tillämpar leverans med extern part som även står för transport och utkörning inom Sverige. Kostnader förenade med frakten anges i samband med köpet.
Internetbolaget reserverar sig mot eventuella fel på lagersaldon vilket kan medföra att leverans sker senare än beräknat. Skulle varan vara slut i lager meddelar vi dig tidigast möjliga leveransdatum. Internetbolaget ansvarar inte för den eventuella skada som detta kan orsaka kunden.

4. Outlösta paket

För icke uthämtade beställningar som går i retur till oss förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift om 300 kr.
Ångerrätt/Returer
Om du köpt din produkt på distans, t.ex. på webben eller genom telefon så har du 14 dagars ångerrätt. Du ångrar ditt köp genom att kontakta oss. För att ångerrätten ska gälla måste förpackningen vara obruten och en tjänst får inte ha påbörjats. Vi betalar eventuella fraktkostnader.

5. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll.

6. Reparationer

Retur av trasiga produkter till oss sker på säljarens bekostnad. Reparerade varor skickas tillbaka till köparen på säljarens bekostnad.

7. Abonnemangsperiod och uppsägning

Abonnemangstiden är 24 månader. Efter bindningstidens slut tillfaller produkten köparen.

8. Garanti och reklamationer

Produkten har 1 års garanti.
Eventuella fel eller brister i mottagen vara skall åberopas inom skälig tid efter att felet har konstaterats eller borde ha konstaterats.

9. Överlåtelse m.m.

Kund får inte överlåta Abonnemang utan skriftligt samtycke från Internetbolaget.

10. Ansvar

Säljaren ansvarar inte för olägenhet, skada eller förlust (såsom t.ex. administrativa merkostnader eller utebliven vinst) som kan orsakas genom avbrott eller annan felaktighet på produkt.

11. Force majeure

Part skall vara befriad från att fullgöra av Avtalet om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

12. Tvist m.m.

Tvist mellan parterna skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Reklamation med anledning av detta avtal bör framställas inom tre (3) månader efter det att part erhållit kännedom eller borde ha erhållit kännedom om det som reklamationen grundas på. Reklamation bör göras skriftligen.