Ytterligare prisjustering från Open Infra

Som många andra har Open Infra drabbats av ökade driftskostnader. Det gäller framför allt ökade transmissionsavgifter och ökade elkostnader. För att möta efterfrågan på allt högre hastigheter i nätet har Open Infra också genomfört stora investeringar för att öka kapacitet, prestanda och tillgänglighet. Open Infra fortsätter att investera i fibernätet genom att uppgradera anslutningar till flertalet områden med tio gånger mer kapacitet för att förverkliga deras mål om att ha Sveriges bästa fibernät. Den extra prisjusteringen har gjorts mot bakgrund av ökade driftskostnader och ökade investeringskostnader i nätet.

Denna gång är det hastigheterna 100Mbit/s och 250Mbit/s som påverkas, medans 500Mbit/s och snabbare lämnas oförändrad.

Nya priser från och med 2023-01-01:

 

Tjänst Pris/mån *
Internet 100/100 Mbit/s 388 kr
Internet 250/100 Mbit/s 428 kr
Internet 250/250 Mbit/s 428 kr
Internet 500/100 Mbit/s 468 kr
Internet 500/500 Mbit/s 488 kr
Internet 1000/100 Mbit/s 548 kr
Internet 1000/1000 Mbit/s 588 kr
*) Ink moms